Alfa Laval 2022

Alfa Laval är en världsledande, global leverantör av förstklassiga produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. Med dessa som grund bidrar Alfa Laval till att lyfta produktivitet och konkurrenskraft hos kunder i olika industrier, världen över. Vi definierar deras utmaningar och levererar hållbara produkter och lösningar som möter deras behov – främst inom energi, livsmedel samt den marina industrin.

Ett år utöver det vanliga

Det har på många sätt varit ett exceptionellt år, både i positiv och negativ bemärkelse. Å ena sidan var det ett år med stark tillväxt som slutade med en rekordstor orderbok och en stor framtidstro. Å andra sidan var det ett år med fler krissituationer än någonsin. Till att börja med skulle jag vilja göra några reflektioner om kriserna.

Året i korthet

58 645
Orderingång, MSEK

52 135
Nettoomsättning, MSEK

8 229
Justerad EBITA, MSEK

15.8%
Justerad EBITA, marginal

Drivkrafter för tillväxt

I en föränderlig värld skapas nya utmaningar, men också möjligheter.

Mål och utfall

Våra finansiella mål &
hållbarhetsmål.

Värdeskapande

Skapa framgång för våra kunder, medarbetare och vår planet

Optimering i dag
– innovationer för framtiden

Klimatförändringarna är den största utmaning som världen stått inför i modern tid, och de nuvarande geopolitiska och ekonomiska utmaningarna gör det ännu svårare.

Strategiska prioriteringar

För att uppfylla visionen, fullfölja affärsidén och uppnå målen för tillväxt, lönsamhet och kapitalavkastning har Alfa Laval lagt fast strategiska prioriteringar som omfattar samverkan med kunder, fokuseringen på produkter samt arbetet med att ytterligare stärka eftermarknadserbjudandet.

Nyckelteknologier

Alfa Lavals verksamhet baseras på tre nyckelteknologier – värmeöverföring, separering och flödeshantering. Dessa teknologier spelar en viktig roll inom en rad industriella processer och Alfa Laval har en världsledande position inom samtliga.

Divisioner

Alfa Lavals affärsidé är att optimera prestanda i kundernas processer – om och om igen. För att förverkliga detta har koncernen ett omfattande produkt­erbjudande, en hög teknisk kompetens samt en struktur som är snabbrörlig och säkrar en god insikt i kundernas behov, köpbeteende och processer.

Hållbarhet

Stora globala händelser under 2022 lyfter fram vikten av hållbarhetsarbetet för att säkerställa framgång på lång sikt i en ständigt föränderlig värld.

Bolagsstyrning

Finansiella rapporter