Tre affärsdivisioner med
kundernas behov i fokus

Alfa Lavals affärsidé är att optimera prestanda i kundernas processer – om och om igen. För att förverkliga detta har koncernen ett omfattande produkt­erbjudande, en hög teknisk kompetens samt en struktur som är snabbrörlig och säkrar en god insikt i kundernas behov, köpbeteende och processer.

Food & Water

Divisionen arbetar med produkter och system för livsmedels- och vattenapplikationer, exempelvis i branscher som livsmedel, läkemedel, biotech, bryggeri, mejeri och vattenrening.

Energy

Divisionen är inriktad på lösningar för ökad energieffektivitet, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Kunderna är företag inom bland annat datacenter, förnybar energi, uppvärmning, ventilation och kylning, olja- och gasutvinning, raffinaderi, petrokemi samt kraftgenerering.

Marine

Divisionen är specialiserad på lösningar för kunder inom sjöfart, bland annat rederier, varv, motortillverkare samt bolag som arbetar med utvinning av olja och gas till havs.

Operations

Operations är en koncernövergripande försörjningsorganisation som övervakar inköp, tillverkning, distribution och logistik i samarbete med de industriella divisionerna. Denna struktur säkerställer en optimal tillverkningskapacitet, relevant geografisk täckning samt starka inköps- och logistikkedjor.