Alfa Laval i korthet

Alfa Laval är en världsledande, global leverantör av förstklassiga produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. Med dessa som grund bidrar Alfa Laval till att lyfta produktivitet och konkurrenskraft hos kunder i olika industrier, världen över. Vi definierar deras utmaningar och levererar hållbara produkter och lösningar som möter deras behov – främst inom energi, livsmedel samt den marina industrin.

>100

Alfa Lavals produkter, system och tjänster säljs i fler än 100 länder. Det innebär att Alfa Laval finns nära sina kunder, redo att snabbt hjälpa till när behov uppstår.

Världsledande inom tre nyckelteknologier

Värmeöverföring. Kompakta värmeväxlare som återvinner värme, optimerar kundernas energianvändning, reducerar kostnaderna och minskar de negativa effekterna på miljön. Separering. Separatorer, dekantercentrifuger, filter, silar och membran som separerar vätskor från andra vätskor samt fasta partiklar från vätskor eller gaser. Flödeshantering. Pumpar, ventiler, utrustning för tankrengöring och installationsmaterial för industrier med stränga hygienkrav samt pumpsystem specifikt för den marina industrin och offshoremarknaden.

Läs mer

Tre affärsdivisioner med kundernas behov i fokus

Behovet av att värma, kyla, transportera och separera förekommer inom ett stort antal branscher: livsmedel, energi, läkemedel, raffinaderi eller petrokemi – Alfa Laval kan hjälpa de flesta. Slutkunderna nås via divisionerna Energy, Food & Water samt Marine.

Läs mer

En global försörjnings­organisation med stark regional närvaro

Operations hanterar produktionsrelaterade inköp, distribution och logistik på global basis samt säkerställer att det som säljs av de tre divisionerna produceras och levereras i linje med de löften som getts till kund.

Läs mer

20 300

Alfa Lavals anställda är bolagets viktigaste resurs. Att skapa en trygg och inspirerande arbetsmiljö är därför av högsta prioritet, liksom att bilda en kultur som både kan attrahera och behålla talang och göra det möjligt för människor att utvecklas.

Optimering idag
– innovationer för framtiden

Med en fot i den traditionella industriella ekonomin och en fot i den nya digitala och hållbara omvärlden är Alfa Laval väl positionerat för att spela en viktig roll i omvandlingen från den fossila ekonomin till en hållbar, koldioxidfri, öppen och inkluderande värld. Detta är en pågående resa och vi optimerar och förfinar hela tiden våra befintliga arbetssätt samtidigt som vi är banbrytande och utvecklar ny teknik för att möta morgondagens krav.

Läs mer

Andel av koncernens order, 2022

4%
Latinamerika

19%
Nordamerika

21%
Västeuropa

8%
Norden

5%
Central- och Östeuropa

2%
Afrika och Oceanien

41%
Asien