Optimering i dag
– innovationer för framtiden

Klimatförändringarna är den största utmaning som världen stått inför i modern tid, och de nuvarande geopolitiska och ekonomiska utmaningarna gör det ännu svårare. 

Det finns ingen enskild lösning som gör det möjligt för oss att nå målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det kommer att krävas många olika initiativ och flera olika lösningar. Långsiktiga planer och ambitioner är nödvändigt – men det behövs också snabba åtgärder!

Därför är det nödvändigt med en dubbel strategi: att optimera nuvarande processer med hjälp av de teknologier som redan finns tillgängliga i dag och samtidigt förnya och genomföra renare lösningar för morgondagen. Det finns ett behov av att bevara naturresurserna och samtidigt tillgodose behoven hos världens växande befolkning. 

Alfa Laval är en pionjär och har en unik möjlighet att bidra inom båda områden. Bolaget erbjuder redan en bred portfölj av banbrytande teknologier som kan minska energiförbrukningen och utsläppen i ett stort antal olika industrier och industriprocesser. Tack vare produkterna kan avfallet minimeras och naturresurserna maximeras inom livsmedels- och dryckesproduktionen, samtidigt som avloppsvatten kan renas och återanvändas.

Bolaget har dessutom erfarenhet, expertis och resurser för att utveckla och skapa nya lösningar för framtiden, och gör betydliga investeringar i FoU-kapacitet samt arbetar i nära samarbete med en rad partner för att påskynda omställningen till en renare och mer hållbar planet. Alfa Laval agerar nu.