Styrelse och revisorer 2022

Valda av årsstämman

Dennis Jönsson

Ordförande sedan 2020.

Född: 1956.

Tidigare VD och koncernchef för Tetra Pak.

Utbildning: Ekonomexamen från Stockholms Universitet.

Oberoende av bolag och större ägare.

Antal aktier i Alfa Laval:
210 000* (210 000**)

Ulf Wiinberg

Styrelsemedlem sedan 2013.

Född: 1958

VD för X-Vax Inc. Tidigare koncernchef för H. Lundbeck A/S, direktör för Wyeth Pharmaceuticals, EMEA/Canada & BioPharma, samt en rad andra ledande positioner inom Wyeth.

Utbildning: Utvalda kurser på Colombia University (IBM) och University of Pennsylvania – Wharton

Styrelseordförande: Hansa Biopharma AB och Sigrid Therapeutics.

Styrelsemedlem: UCB Pharma och Agenus Inc.

Oberoende av bolag och större ägare.

Antal aktier i Alfa Laval:  20 000* (20 000**)

Henrik Lange

Styrelsemedlem sedan 2018.

Född: 1961

Tidigare arbetat som VD och koncernchef för Gunnebo AB, i ett flertal ledande positioner inom SKF-koncernen – bland annat som divisionschef för Industridivisionen samt som CFO, verkställande direktör i Johnson Pump AB.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Styrelsemedlem: Velux A/S, IPCO AB, BDR Thermea Group B.V., Traction AB, Nilörn AB samt Tysk-Svenska Handelskammaren.

Oberoende av bolag och större ägare.

Antal aktier i Alfa Laval: 6 000* (4 000**)

Finn Rausing

Styrelsemedlem sedan 2000.

Född: 1955

Utbildning: Jur. kand., MBA (INSEAD).

Styrelsemedlem: Tetra Laval Group, DeLaval Holding AB
samt Excillum AB.

Oberoende av bolag.

Antal aktier i Alfa Laval: –

Jörn Rausing

Styrelsemedlem sedan 2000.

Född: 1960

Ansvarig för sammanslagningar och förvärv inom Tetra Laval Group.

Utbildning: Civilekonom.

Styrelsemedlem: Tetra Laval Group, Ocado PLC och DeLaval Holding AB.

Oberoende av bolag.

Antal aktier i Alfa Laval:

Maria Moraeus Hanssen

Styrelsemedlem sedan 2019.

Född: 1965

Tidigare bland annat COO och vice VD/koncernchef, Wintershall DEA Holding GMBH och VD och koncernchef för DEA Deutsche Erdoel AG.

Flera ledande positioner inom ENGIE SA, Aker ASA, Statoil ASA (numera Equinor ASA) samt Norsk Hydro ASA.

Utbildning: Petroleumteknologi vid NTNU, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, samt Petroleum­ekonomi och förvaltning vid Institute du Petrole, IFP School, Paris, Frankrike.

Styrelsemedlem: Oslobygg KF, Wastefront AS, Schlumberger limited och Scatec ASA.

Oberoende av bolag och större ägare.

Antal aktier i Alfa Laval: 830* (830**)

Ray Mauritsson

Styrelsemedlem sedan 2020.

Född: 1962

VD för Axis AB.

Tidigare positioner inkluderar en rad ledande positioner inom Axis Communications AB samt Tac (idag del av Schneider Electric).

Utbildning: Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik från Lunds Tekniska Högskola. Executive MBA Ekonomihögskolan i Lund.

Oberoende av bolag och större ägare.

Antal aktier i Alfa Laval: 6 000* (–**)

Lilian Fossum Biner

Styrelsemedlem sedan 2021.

Född: 1962

Tidigare arbetat som CFO på Axel Johnson AB samt senior Vice President och chef för HR och Organisation i AB Electrolux.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelsemedlem: LeDap AB,
Röko AB, Scania AB, Carlsberg Group A/S, Givaudan SA samt a-connect AG.

Oberoende av bolag och större ägare.

Antal aktier i Alfa Laval: 800* (800**)

Arbetstagarrepresentanter

Henrik Nielsen

Arbetstagarrepresentant sedan 2015.

Född: 1968

Anställd inom Alfa Laval sedan 1994.

Arbetstagarrepresentant för IF Metall.

Antal aktier i Alfa Laval: 50* (50**)

Johan Ranhög

Arbetstagarrepresentant sedan 2021.

Född: 1964

Anställd inom Alfa Laval sedan 2016.

Arbetstagarrepresentant för SACO.

Antal aktier i Alfa Laval: 101* (101**)

Bror García Lantz

Arbetstagarrepresentant sedan 2012.

Född: 1965

Anställd i Alfa Laval sedan 1990.

Arbetstagarrepresentant för Unionen.

Antal aktier i Alfa Laval: 100* (100**)